Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii - Oficyna wydawnicza Arboretum

Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii

Rzecz piękna, mądra, dobra …

tom III

 

Redakcja

Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk

 

Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie” na różne sposoby pozostaje znakiem idei jedności filozofii – podobnie jak idea ta na różne sposoby przyświeca (mniej lub bardziej jawnie) redaktorom zarówno niniejszego, jak i poprzednich dwóch tomów serii. Pytanie przewodnie przedkładanej czytelnikowi książki: „jedno, czy wielość?” ma tedy charakter newralgiczny problematyzując sam fundament przedsięwzięcia, w obszarze którego zostaje postawione. Problematyzacja rudymentów, nie pozostając w filozofii aktem niespotykanym, przeciwnie, raczej konstytuując tożsamość filozoficznego obszaru, stawia jednak myślenie w sytuacji kryzysu, którego rozstrzygnięcie decyduje o możliwości i fakcie miłości mądrości. Może jednak „rozstrzygnięcie” polega na każdorazowym nierozstrzygnięciu pomiędzy jednym a wielością – i w owej nierozstrzygalności sytuując wszelką możliwą jedność filozofii skazuje ją (zarówno filozofię, jak i jej jedność) na dialektyczną oscylację? Oscylację, w której możliwość zniesienia różnicy na miarę heglowskiej Aufhebung zmierza ku paradoksowi osadzającemu wszelkie możliwe pojednanie przeciwieństw w ich poróżnieniu.

Script logo