Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście porównawczym - Oficyna wydawnicza Arboretum

Uzdrowiska nadmorskie w Europie (XIX–XXI w.) w kontekście porównawczym

Pod redakcją

Bożeny Płonki-Syroki, Pawła Brzegowego,

Sławomira Dorockiego i Andrzeja Syroki

 

Obecny, trzynasty już tom serii Kultura uzdrowiskowa w Europie, jest poświęcony uzdrowiskom nadmorskim. Mają być one ukazane w kontekście porównawczym wobec uzdrowisk tradycyjnych, zlokalizowanych w głębi lądu, często powstałych jeszcze w starożytności i przeznaczonych przede wszystkim dla arystokracji. Niemal do połowy XIX w. ta warstwa społeczna dominowała wśród klientów europejskich uzdrowisk i do jej upodobań kulturowych kurorty dostosowały swoją infrastrukturę oraz model funkcjonowania. Nawiązywał on do koncepcji stworzonej jeszcze w starożytności grecko-rzymskiej, w której uzdrowiska tworzono dla publiczności dysponującej nieograniczoną ilością wolnego czasu i bardzo wysokim poziomem dochodów. Spędzanie czasu w takich uzdrowiskach musiało być przede wszystkim przyjemne i atrakcyjne, a ich funkcja lecznicza znajdowała się na drugim planie. […]

 

Skutecznych metod leczenia poszukiwano w oddziaływaniu klimatu, spierając się, który można by uznać za najbardziej korzystny (górski, podgórski, nizinny, nadmorski, ciepły lub zimny). Tworzyło to znakomity kontekst dla budowania z dala od miast prywatnych rezydencji, a także do wyjazdów do uzdrowisk. Celem tych wyjazdów były w przypadku arystokracji przede wszystkim kurorty założone już wcześniej w podgórskich regionach Europy (gdzie najczęściej występowały naturalne źródła termalne), a także miejscowości znajdujące się na wybrzeżach Morza Śródziemnego. Oferowały wspaniałą architekturę, liczne atrakcje kulturalne, łagodny klimat, zwykle też możliwość korzystania z basenów termalnych, naturalnych lub sztucznych, jak również szeroką paletę kąpieli, masaży, inhalacji i innych uznawanych w XVIII i XIX w. za skuteczne metod leczenia.

 

Na tym tle należy dostrzec odrębność kurortów, które od końca XVIII stulecia pojawiać się zaczęły nad zimnymi morzami Europy: Atlantykiem, Morzem Północnym i Bałtyckim.

Script logo