Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju w kontekście europejskim - Oficyna wydawnicza Arboretum

Tradycje i perspektywy rozwoju kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu-Zdroju w kontekście europejskim

Pod redakcją

Bożeny Płonki-Syroki, Agnieszki Kaźmierczak,

Sławomira Jandzisia i Andrzeja Syroki

 

Niniejszy tom, zawierający studia powstałe w wyniku oryginalnych prac badawczych polskich i zagranicznych autorów prowadzonych w ostatnim roku, rozwinie w sposób szczególny trzy obszary analiz. Pierwszym z nich będą wyniki badań nad kształtowaniem się standardu kultury uzdrowiskowej w Iwoniczu, z uwzględnieniem tradycji leczniczej tego ośrodka, jak i ważnej dla jego historii tradycji kulturalnej. Drugim obszarem badań, których wyniki zostaną zaprezentowane w niniejszym tomie, są uzdrowiska europejskie, w tym te leżące obecnie w granicach Polski, jednakże w czasach, o których piszą autorzy pozostające w obrębie innych organizmów państwowych. Zamieszczone w tej części prace ukażą ewolucję starożytnego standardu kultury uzdrowiskowej, który był przystosowywany do lokalnych warunków i tradycji. Trzecim obszarem badań są uzdrowiska polskie i ich historia w XIX i XX w. W tej części znajdą się zarówno kurorty znajdujące się obecnie w granicach Polski, jak i te, które w momencie swojego założenia podlegały władzy politycznej innego państwa – Austrii, Prus i Rosji. […] działały w okresie galicyjskiej autonomii, w której zarządzanie tym obszarem uległo w znacznym stopniu polonizacji, że przeznaczone były przede wszystkim dla klientów polskich (lub że klienci ci stanowili poważny odsetek gości) oraz że skutki podejmowanych w nich wcześniej działań odczuwamy współcześnie w Polsce […].

Script logo