Studia Metodologiczne z Nauk Społecznych - Oficyna wydawnicza Arboretum

Studia Metodologiczne z Nauk Społecznych

pod red. Jana Ryszarda Sielezina

 

Prezentowany zbiór studiów i artykułów dotyczący praktycznego zastosowania metodologii w wyspecjalizowanych dyscyplinach naukowych wiąże się ściśle w praktyką badawczą. Każdy, kto uprawia naukę, z pewnością przyzna, że wiedza i umiejętności metodologiczne wymagają nieustannego doskonalenia w zawiłych niekiedy procedurach metodologicznych i przestrzegania reguł logicznych. Dopiero spełnienie tych wymogów umożliwia szczegółowe rozpoznanie czy: studia i rozprawy wnoszą istotne wartości i treści do nauk społecznych, czy stanowią jedynie odtwórcze powtórzenie tego, co już wiemy. Aby zatem uprawiać odpowiedzialnie naukę, potrzeba nie tylko zaangażowania, krytycznego myślenia, sceptycyzmu ale też umiejętności metodologicznych i logicznych.

Script logo