Status błędu w filozofii i teologii - Oficyna wydawnicza Arboretum

Status błędu w filozofii i teologii

pod redakcją Bogdana Ferdka i Leona Miodońskiego

Błąd, pomyłka, błądzenie, fałszywe mniemanie, fałszywe przedsięwzięcia itp. negatywne „wartości” towarzyszyły człowiekowi od zarania dziejów. Pozornie wydawałoby się, że ta stała obecność, niejako codzienne zderzanie się z błędem, ułatwi jego identyfikację i definitywne określenie w porządku antropologicznym. Nic bardziej mylnego. O ile stosunkowo łatwo wykazać błędność procedur sformalizowanych, czyli ewidentnego wykraczania poza reguły logiki formalnej, matematyki, czy też ogólne ustalenia, wynikające z praw naukowych, to jednak ogromny obszar humanistyki, niepodlegającej formalizacji, nie poddaje się takiej kwalifikacji.

Script logo