Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii - Oficyna wydawnicza Arboretum

Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii

Grzegorz Rdzanek

 

Na płaszczyźnie narodowej, a w szczególnie w ujęciu krajowym, opracowanie trafnie wpisuje się w bardzo ożywioną dyskusję na temat istoty nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz ich wzajemnych powiązań i zależności. Recenzowane opracowanie wskazuje, że można te dwie dyscypliny nauk społecznych rozpatrywać równoprawnie i dorobek ich wzajemnie uzupełniać. Treść monografii wskazuje, że bez rozważania problematyki obronności i bezpieczeństwa jednocześnie, trafne ujmowanie większości zjawisk europejskich prawdopodobnie byłoby niemożliwe, a na pewno znacznie utrudnione.

Fragment recenzji: Prof. dr hab. inż. Piotr Daniluk, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych

 

Książka niewątpliwie warta jest lektury i zasługuje, aby polecić ją Czytelnikom, szczególnie zainteresowanym tematyką dotyczącą architektury bezpieczeństwa globalnego i regionalnego. Całość stanowi interesujący, a przede wszystkim wartościowy merytorycznie tekst. (…) Nie ulega wątpliwości, że wnosi ona znaczący wkład w rozwój nauk o bezpieczeństwie, przyczyniając się do przybliżenia problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa międzynarodowego w tak rzadko prezentowanym ujęciu.

Fragment recenzji: Płk Prof. dr hab. Tomasz Kośmider, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa

 

Script logo