Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej - Oficyna wydawnicza Arboretum

Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej

Studium porównawcze

 

pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Izabeli Rudolf

 

Seria wydawnicza Orbis exterior – orbis interior, powstająca w wyniku współpracy autorów z wielu polskich ośrodków akademickich, reprezentujących różne specjalności naukowe, ma za zadanie prezentację wybranych problemów współczesnego świata, ukazywanych w szerszym kontekście kulturowym, społecznym i historycznym. Wiele bowiem współcześnie istniejących zjawisk wymaga dla swego zrozumienia znajomości nie tylko stanu, w jakim obecnie się znajdują, lecz także kontekstu, w którym występowały wcześniej w podobnej lub zbliżonej konfi guracji. Zamierzamy podjąć analizę znaczenia pojęć, które w różnych historycznych kontekstach rodziły różnorodne interpretacje, warunkujące doświadczenie społeczne wielu generacji żyjących w pewnym obszarze kulturowym. W serii publikowane będą także studia dotyczące zachowań społecznych, określanych przez historycznie ukształtowane perspektywy doświadczania rzeczywistości.   

Script logo