Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów - Oficyna wydawnicza Arboretum

Nagroda Nobla a kontrowersje związane z wyborem jej laureatów

Pod redakcją Elżbiety Stadtmüller, Jarosława Sadłochy, Marcina Różyckiego, Marii Głowackiej

 

Podjęty przez dziewięciu autorów temat rzadko pojawia się w literaturze naukowej, być może dlatego, iż trudno jest przyporządkować konkretnej dyscyplinie naukowej ten obszar badawczy. Autorzy recenzowanych artykułów reprezentują różne dyscypliny naukowe: politologię, literaturoznawstwo, historię, zatem z różnych perspektyw badawczych podchodzą do omawianej problematyki. Mimo to zbiór stanowi w miarę jednorodną całość. Nie mamy do czynienia z przypadkowym konglomeratem tekstów, mechanicznie połączonych tytułem. Zważywszy na fakt, iż Nagrody Nobla odnoszą się do kilku obszarów naukowych, ale także literatury i aktywności społecznej i politycznej, trudno jest znaleźć wspólny mianownik dla opisania zjawiska. Wielowątkowość w tym przypadku nie stała się przeszkodą, gdyż autorzy konsekwentnie rozważali problem kontrowersji, nie wnikając w inne aspekty Nagrody Nobla. 

 

Z recenzji dr hab. Krystyny Rogaczewskiej

 

Script logo