Multi-Level Governance – MLG - Oficyna wydawnicza Arboretum

Multi-Level Governance – MLG

Nowy sposób zarządzania Unią Europejską w obliczu procesów integracji i regionalizacji

 

Renata Duda

 

Wielopoziomowe zarządzanie (Multi-Level Governance – MLG) jest bardzo popularnym obecnie podejściem analitycznym stosowanym nie tylko przez badaczy Unii Europejskiej, ale również komentatorów i praktyków. W najogólniejszym znaczeniu jest to pewna idea, która wskazuje na nowy sposób podejmowania wiążących decyzji w UE w oparciu o gęstą sieć publicznych i prywatnych, indywidualnych i kolektywnych aktorów, którzy współpracują ze sobą zarówno w układzie horyzontalnym jak i wertykalnym. Debata na temat MLG jest częścią szerokiej agendy badawczej w studiach europejskich znanej jako governance turn, która wprowadziła nową jakość w dotychczasowym spojrzeniu na Unię Europejską. Poprzez rezygnację z analizowania sił sprawczych i mechanizmów integracji i skupienie uwagi na mechanizmach tworzenia prawa i polityk wspólnotowych przy współpracy aktorów publicznych i prywatnych, governance turn umożliwiło wyjaśnianie i zrozumienie przekształceń, jakie dokonały się w zakresie zarządzania systemem politycznym UE. To nowe podejście do badania Unii Europejskiej było wynikiem rzeczywistej zmiany dychotomicznego charakteru relacji przebiegających w ramach europejskiego procesu decyzyjnego w nową formułę określaną przez badaczy jako zarządzanie wielopoziomowe.    

 

 

Script logo