Miłość sprzedajna - Oficyna wydawnicza Arboretum

Miłość sprzedajna

Pod redakcją Bożeny Płonki-Syroki, Aleksandry Szlagowskiej, Andrzeja Syroki i Kai Marchel

 

Podsumowują treść niniejszej książki możemy stwierdzić występowanie w dyskursie publicznym różnych figur kobiet trudniących się sprzedażą swego ciała. Występuje tu figura prostytutki jako ofiary, która za pośrednictwem związanych z nią metafor wyznacza kierunek dyskursu jako zmierzający do określenia przyczyn dotykających prostytutki opresji, istoty szykan, jakie ją spotykają w społeczeństwie, jak również do poszukiwania sprawcy (sprawców) jej nędznego losu. Inną, często występującą w dyskursie publicznym figurą kobiety kupczącej swoim ciałem jest figura ladacznicy, występująca w różnych odmianach, od „wesołej panienki” z pobliskiego szynku lub kawiarni, po luksusową kokotę lub metresę. Spotykamy także inne rodzaje przedstawień kobiet sprzedajnych, takie jak np. nawrócona grzesznica, współczesna luksusowa kochanka, tzw. escort girl, łącząca wyższe wykształcenie zawodowe z utrzymywaniem płatnych (w bardzo różnych formach) związków z mężczyznami. Historyk obyczajów, wydobywając te figury z tła i poddając analizie sposób ich przedstawienia w źródłach, może ujrzeć dokonujące się w społeczeństwie zmiany, określić ich uwarunkowania i skutki.  

 

 

 

 

Script logo