Miłość niemożliwa - Oficyna wydawnicza Arboretum

Miłość niemożliwa

Redakcja

Bożena Płonka-Syroka i Aleksandra Szlagowska

 

Pojęcie miłości niemożliwej może być rozpatrywane w rozmaitych kontekstach, może być także definiowane w różnorodny sposób. Cechą wspólną, wyróżniającą ten typ miłości jest jednak to, że nie jest ona możliwa do zrealizowania, spełnienia – zarówno ze względu na czynniki osobiste, jak i społeczne, stojące jej na przeszkodzie. Miłość tego rodzaju może być odczuwana przez jeden z podmiotów emocjonalnej relacji, przez oba jej podmioty, a także przez większą grupę osób, które łączą np. naturalne biologiczne więzi, które nie mogą jednak z różnych względów uzyskać sankcji prawnej. Miłość niemożliwa może też występować wtedy, gdy podmioty skojarzone w legalny związek przez ich otoczenie społeczne (w tym najczęściej rodziców, rzadziej szerzej pojmowaną rodzinę) nie są w stanie nawiązać ze sobą relacji miłosnej, ze względu na różnicę wieku, poziomu wykształcenia, upodobań kulturowych, wzajemną nieatrakcyjność fizyczną itp. Przyczyn, dla których kojarzono w związek małżeński dwoje słabo znających się lub nawet nie znających się w ogóle ludzi, dla których przechodzono do porządku dziennego nad ich protestami wynikającymi z braku akceptacji dla określonego kandydata, było w kulturze europejskiej wiele. Dotyczyły one przede wszystkim kwestii materialnych. Małżeństwo miało umożliwić scalenie majątków dwojga rodzin, ułatwić prowadzenie interesów, pozwolić na uzyskanie korzystnych biznesowych koneksji. Kojarzenie małżeństwa wbrew uczuciom przyszłych małżonków i bez liczenia się z ich zdaniem mogło wynikać także z czynników prestiżowych. Dotyczyło to przede wszystkim możliwości uzyskania prawa do nazwiska rodowego przez rodziny pochodzące z niższych warstw społecznych, aspirujące do zmiany swojego statusu. 

Script logo