Miłosc czarowna - Oficyna wydawnicza Arboretum

Miłosc czarowna

Redakcja

Bożena Płonka-Syroka, Kaja Marchel, Andrzej Syroka

 

Miłosne zauroczenie jest doświadczeniem, którego niemal nie sposób opisać temu, kto nigdy tego uczucia nie doświadczył. Wszystkie literackie i filmowe opisy tego stanu, podobnie jak jego przedstawienia w pamiętnikach i listach, mają bowiem zarówno walor subiektywny, jak i społeczny i historyczny. [...] Zjawisko to zostało dokładnie opisane w poprzednich tomach tej serii, w tym szczególnie w tomie poświęconym miłości romantycznej, w którym zostały dokładnie przedstawione sposoby doświadczania i artykułowania w różnych formach językowych i literackich głębokiej miłosnej namiętności. 

[...] W przeciwieństwie do miłości romantycznej, którą cechuje wysoki poziom egzaltacji i nietrwałość, miłosne oczarowanie może być trwałym nastawieniem podmiotu w relacji do pewnego obiektu, który może być nie tylko podmiotem indywidualnym, lecz także i zbiorowym. Stan oczarowania, z występującymi podczas jego trwania afektami szczęścia w obecności obiektu fascynacji, dążenia do powtarzania spotkań, poczucia bezpieczeństwa wynikającego ze współpracy z obiektem fascynacji i wykonywania jego poleceń, przypomina opisywany przez fizjologów i lekarzy stan raportu wytwarzającego się w trakcie indukowania hipnozy. 

Script logo