Między transcendencją a immanencją – mistyka śląska - Oficyna wydawnicza Arboretum

Między transcendencją a immanencją – mistyka śląska

pod redakcją Bogdana Ferdka i Leona Miodońskiego

 

Mistyka śląska jako obszar badawczy nie legitymuje się w polskim piśmiennictwie ani bogatą tradycją, ani też szeroką literaturą przedmiotu. Ta jej szczególna kondycja jest oczywiście następstwem sytuacji politycznej oraz ideologicznej, w jakiej znalazła się polska humanistyka po drugiej wojnie światowej. Przede wszystkim samo określenie „mistyka”, taka czy inna, uważane było wówczas za synonim ciemnoty i zacofania. A jednocześnie, domagano się stałego eksponowania żywiołu słowiańskiego jako nieprzerwanie zamieszkującego teren Śląska, a więc ograniczania badań, zwłaszcza historycznych do tradycji władzy Piastów, związku Śląska z kulturą polską i wybitnych postaci śląskich Polaków

Script logo