Leki i choroby odzwierzęce - Oficyna wydawnicza Arboretum

Leki i choroby odzwierzęce

pod redakcją

Lilianny Wdowiak, Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki

 

Stosowanie w lecznictwie szerokiej gamy produktów pochodzenia zwierzęcego występowało w tradycji medycznej na wszystkich kontynentach i jest dobrze udokumentowane w źródłach pisanych powstałych w obrębie wielu kultur. Od wieków też zdawano sobie sprawę, że niektóre choroby mogą zostać zainicjowane przez uprzedni kontakt ze zwierzętami, niezależnie od tego, czy interpretacje dotyczące istoty tego kontaktu mają charakter racjonalny z punktu widzenia dzisiejszej nauki. O tym, w jaki sposób wyjaśniano skuteczność leków wykonywanych z produktów pochodzących od zwierząt, jak również w jaki sposób wyobrażano sobie zagrożenia z ich strony, prowadzące potencjalnie lub realnie do wystąpienia choroby, wielowiekowa tradycja medyczna uznawała te relacje za istotne, zachodzące w sposób rzeczywisty, poddające się różnym sposobom ludzkiej kontroli albo próbom zapobiegania wystąpieniu zagrożeń postrzeganych jako realistyczne. Tej właśnie problematyce została poświęcona niniejsza seria, zatytułowana Leki i choroby odzwierzęce, której tom pierwszy oddajemy właśnie czytelnikom. Pragniemy w niej poruszać szerokie spektrum zagadnień związanych z leczeniem za pomocą produktów pochodzenia zwierzęcego, za pomocą specjalnych procedur terapeutycznych wykorzystujących różnie interpretowaną „zwierzęcą siłę”, a także z analizą zagrożeń zdrowia i życia, jakie wiązano z kontaktem ze zwierzętami.

Script logo