Lek roślinny, tom 6 - Oficyna wydawnicza Arboretum

Lek roślinny, tom 6

Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym i w krajobrazie kulturowym

pod redakcją

Bożeny Płonki-Syroki i Andrzeja Syroki

 

Tom szósty serii Lek roślinny, zatytułowany Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym i w krajobrazie kulturowym, podobnie jak wcześniejsze, stwarza możliwość publikacji wyników badań nad historią i współczesnymi aspektami fitoterapii, prowadzonymi aktualnie w polskim środowisku akademickim. […] Wśród autorów artykułów publikowanych w niniejszym tomie znajdują się przedstawiciele nauk przyrodniczych i humanistycznych: farmaceuci, biolodzy, rehabilitanci, historycy, etnologowie, religioznawcy i pedagodzy. Taka struktura zawodowa autorów stanowi uzasadnienie różnorodności ujęć problematyki fitoterapii, która nie jest tu przedstawiana wyłącznie w standardzie charakterystycznym dla piśmiennictwa specjalistycznego związanego ze środowiskiem farmaceutycznym, publikującego prace doświadczalne i poglądowe dotyczące farmakognozji. W serii Lek roślinny spotkać możemy także inną problematykę, rzadko podejmowaną przez farmaceutów, natomiast trwale obecną w badaniach prowadzonych przez humanistów. Mam tu na myśli nie tylko historię farmakognozji uprawianej w standardzie akademickim, lecz także badania dotyczące lecznictwa ludowego, zarówno na ziemiach polskich, jak i w odległych obszarach geograficznych. W serii podejmowana jest także tematyka ekologiczna i wiążąca się z wykorzystaniem roślin we współczesnej ofercie marketingowej.

Script logo