Karola Marksa koncepcja cielesności i jej konteksty - Oficyna wydawnicza Arboretum

Karola Marksa koncepcja cielesności i jej konteksty

Grzegorz Wyczyński

 

Cel niniejszej książki stanowi próba analizy spuścizny intelektualnej Karola Marksa przez pryzmat kategorii cielesności. Kategorii dosyć specyficznej, gdyż przez samego Marksa raczej niezbyt silnie eksponowanej. „Praca”, „baza”, „nadbudowa”, „klasa społeczna”, „ideologia” – to właśnie z tymi pojęciami powszechnie kojarzone jest nazwisko tego autora. Nie oznacza to jednak, iż wyczerpują one całe bogactwo jego rozważań. Wychodząc od takiego spostrzeżenia, chciałbym w ramach dalszego wywodu dowieść, iż odpowiednie wyeksponowanie pojęcia cielesności pozwoli dokonać teoretycznego pogłębienia istotnych tez materializmu historycznego.

Script logo