Globalny kryzys finansowy 2008 – dekonstrukcja - Oficyna wydawnicza Arboretum

Globalny kryzys finansowy 2008 – dekonstrukcja

Redakcja naukowa: Dominik Kopiński, Jerzy Rymarczyk, Marek Wróblewski

 

Wprawdzie od wybuchu globalnego kryzysu finansowego minęły już ponad trzy lata, jego rozliczne konsekwencje w dalszym ciągu są odczuwalne na całym świecie. Należy do nich również obecny kryzys strefy euro, którego detonatorem była zapaść finansowa Grecji oraz kłopoty gospodarki amerykańskiej, w wyniku których agencja ratingowa Standard & Poor po raz pierwszy w historii obniżyła jej rating. Sympatycy spontanicznego ruchu społecznego „Okupacja Wall Street” wyszli na ulicę największych miast domagając się rozliczenia winnych kryzysu, który doprowadził na skraj bankructwa wiele państw i przyczynił się do gigantycznych kosztów społecznych. Paradoksem jest, że system finansowy, który początkowo wydawał się główną ofiarą kryzysu, bardzo szybko zdołał odbudować swoje siły, co nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony państwa, czyli pieniędzy podatników. To jedynie wzmaga oburzenie Main Street na praktyki Wall Street związane z potężnymi bonusami i tzw. złotymi spadochronami. Wszystko to może bowiem oznaczać, że zyski wynikające z funkcjonowania rynków finansowych w latach poprzedzających kryzys zostały w dużym stopniu sprywatyzowane, a koszty uspołecznione. Istotne zmiany zachodzą również w regulacji i nadzorze rynków finansowych. W życie wchodzą nowe regulacje bazylejskie (Bazylea III), narzucające na banki dodatkowe wymagania w zakresie adekwatności kapitałowej i płynności, a na zasadzie działań komplementarnych Unia Europejska ustala tzw. sześciopak, czyli pakiet dyrektyw i rozporządzeń, które mają wzmocnić nadzór nad finansami państw strefy euro. Kryzys, który jeszcze niedawno wydawał się jedynie przejściowym epizodem, po trzech latach w dalszym ciągu pokazuje swoją potężną siłę rażenia.  

 

Script logo