Filozofia we Wrocławiu - Oficyna wydawnicza Arboretum

Filozofia we Wrocławiu

dzieje – postacie – problemy

tom I

Pod redakcją Leona Miodońskiego

 

Za tytułem niniejszego tomu – Filozofia we Wrocławiu. Dzieje, postacie, problemy – kryje się szerszy kontekst zagadnień, a mianowicie myśl dolnośląska – owoc specyficznej kultury materialnej i umysłowej – ukształtowana w wyniku wielowymiarowego, a czasami bardzo dynamicznego procesu cywilizacyjnego rozwoju, przeplatania się żywiołu słowiańskiego i germańskiego, duchowości katolickiej i luterańskiej, kultury miejskiej i kultury ludowej. Otóż Wrocław w pełnym tego słowa znaczeniu geograficznym i historyczno-kulturowym reprezentuje cały ten kompleks zagadnień, jako stolica tysiącletniego biskupstwa, jako ośrodek administracyjny, miejsce ogniskujące handel i przedsiębiorczość, jako siedziba instytucji naukowych, szkół i uniwersytetu, stanowi sublimację Śląska, ponieważ tworzyli i tworzą go Ślązacy.

Script logo